شما می توانید از من هرکدام از خدمات زیر را درخواست کنید:

برگزاری کارگاه آموزشی

تدریس کارگاه

برگزاری کلاس آموزشی

انتشار نشریه

انتشار مطلب در قالب سایت خبری تحلیلی اثرآنلاین

مشاوره کارآفرینی

تدریس دوره کارآفرینی

تدریس دوره فن بیان

تدریس دوره مهارت های زندگی