ملیت:          ایران
آدرس:         کرج حصارک نرسیده به دانشگاه خوارزمی موسسه حکیم
تلفن:            02634531106
ایمیل:         alireza.ebadolahi@gmail.com