اینجانب افتخار دارم در طول سالهای فعالیت خود همکارهای مفیدی را با شرکت ها ،سازمان ها و نهادهای متعدد در کارنامه خود دارم.

از جمله این مجموعه می توان به اختصار موارد زیر را اشاره کرد:

 • سازمان بهزیستی استان البرز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما کرج
 • دانشگاه خوارزمی
 • دانشگاه علوم پزشکی استان البرز
 • سازمان فضای مجازی سراج استان البرز
 • صداوسیما/رادیو البرز
 • دادگستری استان البرز
 • معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم استان البرز
 • اداره کل رفاه کار و تعاون اجتماعی استان البرز
 • سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام استان البرز
 • ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز
 • ناحیه بسیچ دانشجویی استان تهران
 • سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان البرز
 • سازمان بسیج علمی سپاه امام حسن مجتبی استان البرز
 • سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج
 • دهیاری محمودآباد