علیرضا عبادالهی هستم،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،مدرس سوادرسانه ای در سطح دانشگاههای استان البرز،مدرس خبرنگاری،کارآفرینی،کامپیوتر،انگلیسی،فن بیان،مهندسی اجتماعی،عملیات روانی و دیجیتال مارکتینگ